Adriana
PAVEL

Consilier Local
Președintele Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al comunei, gospodărire comunală, protecția mediului, servicii și comerț
Vechimea în administrație publică:
6 ani
Partidul Politic:
PNL (Partidul Național Liberal)
Sari la conținut