Cercetările arheologice desfășurate în zonă, au scos la lumină dovezi ce demonstrează că zona Comunei Sârbeni a fost locuită din cele mai vechi timpuri.
În satul Udeni, în zona numită “La carieră”, în urma săpăturilor arheologice realizate de Gheorghe Bichir, au fost descoperite vestigii arheologice ce datează din neolitic, din perioada de început a epocii bronzului, din secolele III-IV d.h. dar și din epoca medievală – descoperirile arheologice locale includ 26 de morminte creștine, datate cu ajutorul monedelor ce datează din secolele XVI-XVII.
La începutul secolului al XX-lea, comuna rurală Udeni făcea parte din județul Vlașca, fiind formată din satele Sîrbeni-Moșteni și Udeni-Fârcășanca, având o populație de 1.000 de locuitori. Pe teritoriul comunei funcționau două biserici și o școală. Comuna Sârbeni se mai numea și Adunați-Sîrbeni și se afla în județul Vlașca.
În Anuarul SOCEC al României Mari din anii 1925-1926, comuna Udeni era compusă din satul Udeni, cu o populație de 1.055 locuitori. Pe teritoriul comunei funcționa o băcănie, o bancă și două cârciumi. Comuna Sârbeni era alcătuită din satele Adunați-Sîrbeni și Sîrbenii de Jos, având o populație de 1.600 de locuitori. În comună funcționa o bancă populară, trei cârciumi, un fierar și o moară.
În baza Legii nr. 2/1968 privind reorganizarea teritoriului României, comuna Udeni este desființată și trecută sub administrația comunei Sârbeni, alături de satele Sârbeni, Sârbenii de Jos și Udeni.
Prima atestare scrisă a satului Sârbeni sau Sârbi, apare într-un document administrativ -hrisov- datat la 28 august 1619, eliberat de Gavril Movilă. În documentul menționat, întâlnim printre cei 12 martori și două persoane din satul Sârbi – Miha și Lazăr.
Prima atestare scrisă a satului Udeni poartă data de 8 august 1639. În zapisul ce poartă această dată, figurează un anume Dobre din Udeni, în calitate de martor.
În satul Sârbenii de Jos există biserica din lemn, cu hramul Sfântului Nicolae, construită în anul 1778 și renovată în anul 1849.

Sari la conținut